+45 29619661 hello@bluetree.dk

Arbejd strategisk med bæredyg-tighed

Føler du det er svært at beslutte hvilken bæredygtigheds-tilgang og -indsatsområder, der vil skabe mest værdi og mindsker risikoen mest?

Blue Tree yder bistand til hvordan du succesfuldt kan arbejde struktureret og målrettet med bæredygtighed og cirkulær økonomi! 

Vi arbejder med bæredygtighed i hele virksomhedens værdikæde og på tværs af produkter

 

For at skabe det optimale udbyttet og langsigtet værdi af at arbejde med bæredygtighed skal fokus være på både virksomhedens produkter og deres værdikæde, da det er kombinationen, der skaber robusthed, målrettethed og stabilitet i forhold til interne og eksterne påvirkninger.

 

 

 

BLUE Trees tilgang

Vi starter med at foretage en analyse af din virksomheds nuværende situationen, og hvor det vil skabe mest effekt at sætte ind. Fokus for analysen er hvilke interne og eksterne påvirkninger, der findes for din virksomhed i relation til given branchen, hvordan din værdikæde ser ud med hensyn til indflydelsesområder og interessenter, og hvordan virksomhedens risikoprofil er i forhold til negative og positive påvirkninger indenfor sociale, miljømæssige og/eller økonomiske aspekter.

Vi anvender anerkendt standarder. Grundlæggende arbejder vi med udgangspunkt i Global Reporting Initiative (GRI), som er den mest anvendte rapporterings standard. Det giver en god base til at arbejde struktureret med bæredygtighed. Dette kombinerer vi med andre standarder og mærker som f.eks. UN Global Compact (UNGC), de 17 verdensmål, FSC, Cradle-to-Cradle m.fl. for at opnå de bedste tværgående og optimale løsninger for din virksomhed.

Forretningsudvikling

Med udgangspunkt i virksomhedens nuværende situation, hvilke visioner og potentielle muligheder, der findes for fremtiden udvikles virksomhedens bæredygtighedstilgang, forretningsstrategi og styringsmetode. 

Leverancer

Målet er, at du står med en række operationelle tiltag og leverancer, der kan bruges direkte i din virksomhed, så du kan komme hurtigt i gang med at arbejde strategisk med bæredygtighed.

Vi anbefaler at, der både ses på de kort- og lang sigtede løsninger, og at både styring og optimering indtænkt i leverancerne. 

Forretningsudvikling og rapportering med udgangspunkt i bæredygtighed – hvad er fordelene?

 

De direkte forretningsfordele opnås ved at anvende en struktureret og dokumenteret tilgang, når der arbejdes med bæredygtighed. Det kan bl.a. være følgende:

 • Effektivitetsgevinst ved bevidst ledelsesstyring
 • Mindsker negativ og øger positiv påvirkning
 • Fleksibel procesoptimering
 • Sporbarhed øger gennemsigtighed i værdikæden
 • Troværdig rapportering
 • Styrket relationer til interessenter
 • Nye markedsandele og øget konkurrence fordele

Forretningsudvikling og -design ud fra en strategisk bæredygtigheds- tilgang starter med udgangspunkt i din virksomheds kerneværdi, forretningsområder og fremtidsvision. Virksomhedens positive og negative påvirkninger inden for miljø, social og økonomiske aspekter identificeres. Risiko- og nytteprofiler kortlægges og prioriteres. Samlet danner dette grundlaget for at fastlægge din virksomheds fremtidige forretningsstrategi. Der udarbejdes en konkret forretningsplan med hvilke aktiviteter, der skal udføres for at sikre strategisk retning på kort- og langt sigt.

Udvikling kræver styring og justering. Det er derfor, at der for hver relevante indsatsområde opsættes indikatorer og målepunkter. Styring foretages ved rapportering. Det er din virksomheds mulighed for at kunne såvel styre og redegøre for sine positive såvel som negative miljømæssige påvirkninger og sociale bidrag.

 

  Vores Ydelser

  Bæredygtighed
  Strategi | Plan | Rapport

  Nedenfor ses de ydelser som vi tilbyder til virksomheder for at kunne arbejde målrettet og struktureret med bæredygtighed, CSR og cirkulær økonomi.

  Strategi

  Skab en robust forretning ved at arbejde strategisk og målrettet med bæredygtighed

  Har du overblikket over, hvilke bæredygtighedstiltag du skal satse på først for at sikre og øge din forretning?

  Ved du hvordan lovgivning, dit marked, dine konkurrenterne og kunder udvikler sig? Arbejder du struktureret med at sikre, at din forretning kan håndtere disse ændringer og udfordringer?

  Ved at fokusere på forretningsudvikling med udgangspunkt i bæredygtighed sikres den strategisk retning og rød bæredygtighedstråd.

  Rapportering

  Arbejder du struktureret og målrettet med bæredygtighed
  – og dokumenterer det? 

  Arbejde din virksomhed med de rigtige tiltag, der mindsker dens negative påvirkninger og øger de positive påvirkninger? Har du overblikket over hvilke risici der findes i din værdikæde? Foretager du målinger og styring af din bæredygtighedstiltag? Kommunikere du de rigtig ting til dine kunder? Stiller du de rette krav til dine leverandører?

  En bæredygtighedsrapport dokumenterer din virksomhedsstrategi, -processer og de faktiske resultater ved bæredygtighedsarbejdet. 

  Risiko

  Påvirker din virksomhed negativt og har du overblik over hvilke risici det indebærer for din forretning?

  Har du overblikket over, om der i din virksomheds værdikæde fra leverandør til end-life findes negative påvirkninger – og hvad det kan have af miljømæssig og økonomiske konsekvenser for såvel dig som samfundet? Kender du den miljømæssige, social og økonomisk risiko og hvilke afbødende handlinger du bør fortage?

  Få foretaget en analyse af virksomhedens værdikæde og få overblik over dine mulige risici samt hvilken påvirkningsgrad du har som virksomhed.

  Produktudvikling

  Vil du gerne adskille dig fra dine konkurrenter?
  – Så tænk i god kvalitet, lang holdbarhed og høj genanvendelighedsgrad

  Har du overblik over dine produkternes livs- cyklus og deres totalomkostninger (TCO)?
  Produkterne kan fremhæves på deres lave TCO, lange livstid, lave driftsomkostninger og emissioner samt høje genanvendelighedsgrad.

  Indtænk vugge-til-vugge i virksomhedens værdikæde. Få overblik over virksomhedens produkters livscyklus og deres totalomkostninger, og brug det til videre forretningsudvikling.

  Dette styrker din virksomhed både i dialog med kunder og leverandører, samt til at differencerne sig i forhold til konkurrenter.

  Styring

  Måler du på de rigtig ting og får det optimale ud af din bæredygtighedsindsats?

  En virksomhed kan ikke styres – hvis den ikke måler. For at kunne måle virksomhedens impact/påvirkning og bæredygtig udvikling, skal de rette indikatorer og målepunkter anvendes.

  Der findes forskellige typer indikatorer. Her kan nævnes; verdensmålenes indikatorer, ESG, etc. Nogle indikatorer er globale, mens andre er lokale – og derefter skal de tilpasses den enkelte virksomhed.

  Få identificeret de retvisende og relevante mål og indikatorer til måling, styring, justering og videre udvikling af bæredygtighedstiltagene.
  Fortag en implementeret en effektiv ledelsesproces til løbende styring af forebyggelser og forbedringer.

  Verdensmål

  Ved du hvilke verdensmål, der kan skabe forretningsfordele for din virksomhed?

  Få foretaget en vurdering af virksomhedens kerneværdi i forhold til verdensmålene og udarbejd en operationel plan til implementering.

  Få indsigt i hvilke verdensmål og tilhørende delmål, som er relevante for dig at arbejde direkte med for at kunne skabe forretningsfordele.

  Analysen tages udgangspunkt i virksomhedens forretningsgrundlag, og belyser hvor virksomheden påvirker negativt og positivt. Dette giver et struktureret overblik over hvilke indsatsområder og tilhørende virksomheden kan opnå fordele ved at sats på.

  Internationale standardarder og rammeværk til bæredygtigheds-
  rapportering

  De mest benyttede listes nedenfor

  Global Reporting Initiative (GRI)
  GRI-standarden er en global standard til bæredygtigheds- rapportering.

  International Organization of Standardization (ISO)
  ISO har tæt på 600 standarder, der bl.a. indeholder bæredygtighed, miljø, CSR og verdensmålene.

  UN Global Compact (UNGC)
  Målet med UNGC er at få virksomheder til via 10 principper indenfor menneskerettigheder, miljø og økonomi at foretage ansvarlig virksomhedsdrift.

  OECD Guidelines for multinational enterprises (OECD)
  OECDs retningslinjer til multinationale virksomheder fra OECD-lands regeringer.

  Sustainable Development Goals (SDG)
  De 17 bæredygtige verdensmål (SDG) opfordrer til handling for alle – regeringer, virksomheder og private - igennem bl.a. globale partnerskaber.

  PwC 2018

  • GRI - 73%
  • ISO - 63%
  • UNGC - 50%
  • OECD - 23%
  • IR - 22%
  • SDG - ? %

  Vil du differencere din virksomhed indenfor bæredygtig forretningsudvikling?

  Modtag mails med seneste viden om trends, lovgivning og artikler i relation til bæredygtig forretningsudvikling – vedrørende både det danske og globale marked.
  Ingen spam og du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

  Kontakt

  Vil du i kontakt?

  Udfyld nedenstående med en beskrivelse af hvad du gerne vil tale om. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

  Blue Tree

  Rådgivning i bæredygtighed, CSR og cirkulær økonomi.

  Med speciale indenfor strategisk forretningsudvikling, bæredygtighedsrapportering, risikoledelse, 
  procesudvikling, måling og styring.

  Sitemap

  Læs mere om

  Forside
  Ydelser
  Om
  Kontakt

  Kontakt

  Her findes vi

  Nordre Strandvej 119, bygn. D, 3150 Hellebæk

  +45 29619661
  hello@bluetree.dk

  Tilmeld dig til Blue Trees nyhedsbrev

  Modtag mails med den seneste viden om trends, lovgivning og artikler i relation til bæredygtig forretningsudvikling – vedrørende både det danske og globale marked. Ingen spam og du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

  Tak for din tilmelding!