+45 29619661 hello@bluetree.dk

Arbejd strategisk med bæredyg-tighed

Føler du det er svært at beslutte hvilken bæredygtigheds-tilgang og -indsatsområder, der vil skabe mest værdi og mindsker risikoen mest for din virksomhed?

Blue Tree yder bistand til hvordan du succesfuldt kan arbejde struktureret og målrettet med bæredygtighed og cirkulær økonomi! 

Vores Ydelser

Bæredygtighed
Strategi | Plan | Rapport

Nedenfor ses de ydelser vi tilbyder til virksomheder for målrettet og struktureret at arbejde med bæredygtighed, ESG og cirkulær økonomi.

Strategi

Skab en robust forretning ved at arbejde strategisk og målrettet med bæredygtighed

Har du overblik over, hvilke bæredygtighedstiltag du skal satse på for at sikre og øge din forretning?

Ved du hvordan lovgivning, dit marked, dine konkurrenter og kunder udvikler sig i forhold til bæredygtighed, klimaforandringer og social ansvarlighed?

Vi kan hjælpe dig med at sikre, at din virksomhed kan håndtere disse ændringer og udfordringer. Hvordan du kan skabe nye forretningsmuligheder, styrke dit brand og skabe markante konkurrencefordele ved at inkludere bæredygtighed i din strategisk forretningsudvikling. Hvordan du sikre, at bæredygtighed indarbejdes helt ind i kernen af din forretning, og styrker din virksomhed både internt og eksternt.

Rapportering

Arbejder du struktureret og målrettet med bæredygtighed
– og dokumenterer det? 

Arbejde din virksomhed med de rigtige tiltag, der mindsker negative påvirkninger og øger de positive? Har du overblik over hvilke risici der findes i din værdikæde? Foretager du målinger og styring af din bæredygtighedstiltag?  Kommunikerer du de rigtige ting til dine kunder? Stiller du de rette krav til dine leverandører?

En bæredygtighedsrapport dokumenterer din virksomhedsstrategi, mål, processer og de faktiske resultater med jeres bæredygtigheds-arbejde. 

For at sikre kvaliteten og pålidelige rapporter, rådgiver vi om rapportering standarder og hvilket der er relevant i forhold til din virksomhed. Af mest brugte standarder kan f.eks. nævnes Global Reporting Initiative (GRI) og FNs Global Compact (UNGC). Standarderne kan kombineres med hinanden, samt med verdensmålene og ESG-nøgletal.

Risiko

Påvirker din virksomhed negativt og har du overblik over hvilke risici det indebærer for din forretning?

Har du overblik over, om der i din virksomheds værdikæde fra leverandør til end-life findes negative påvirkninger – og hvad det kan have af miljømæssige og økonomiske konsekvenser for såvel dig som samfundet? Kender du den miljømæssige, sociale og økonomiske risiko og hvilke afbødende handlinger du bør fortage?

Få foretaget en analyse af virksomhedens værdikæde og få overblik over dine mulige risici samt hvilken påvirkningsgrad du har som virksomhed.

Cirkulær produktudvikling

Vil du gerne adskille dig fra dine konkurrenter?
– Så tænk i god kvalitet, lang holdbarhed og høj genanvendelighedsgrad

Har du overblik over dine produkters livs- cyklus og deres totalomkostninger (TCO)?
Produkterne kan differencerne på deres lave TCO, lange livstid, lave driftsomkostninger og emissioner samt høje genanvendelighedsgrad.

Indtænk vugge-til-vugge i virksomhedens værdikæde. Få overblik over virksomhedens produkters livscyklus og deres totalomkostninger, og brug det til videre forretningsudvikling.

Dette styrker din virksomhed både i dialog med kunder og leverandører, samt til at differencerne sig i forhold til konkurrenter.

Styring

Måler du på de rigtig ting og får det optimale ud af din bæredygtighedsindsats?

En virksomhed kan ikke styres – hvis den ikke måler. For at kunne måle virksomhedens impact/påvirkning og bæredygtig udvikling, skal de rette indikatorer og målepunkter defineres og anvendes.

Der findes forskellige typer indikatorer. Her kan nævnes; verdensmålenes indikatorer, ESG, etc. Nogle indikatorer er globale, mens andre er lokale – og derefter skal de tilpasses den enkelte virksomhed.

Få identificeret de retvisende og relevante mål og indikatorer til måling, styring, justering og videre udvikling af bæredygtighedstiltagene.
Fortag en implementeret en effektiv ledelsesproces til løbende styring af forebyggelser og forbedringer.

Verdensmål

Ved du hvilke verdensmål, der kan skabe forretningsfordele for din virksomhed?

Få foretaget en vurdering af virksomhedens kerneværdi i forhold til verdensmålene og få udarbejdet en operationel plan til implementering.

Få indsigt i hvilke verdensmål og tilhørende delmål, der er relevante for dig at arbejde direkte med for at skabe forretningsfordele.

Analysen tager udgangspunkt i virksomhedens forretningsgrundlag, og belyser hvor virksomheden påvirker negativt og positivt. Dette giver et struktureret overblik over hvilke indsatsområder og tilhørende initiativer virksomheden kan opnå fordele ved at sats på.

Vi arbejder med bæredygtighed i hele virksomhedens værdikæde og på tværs af produkter

 

For at skabe det optimale udbyttet og langsigtet værdi skal fokus være på både virksomhedens produkter og deres værdikæde, da det er kombinationen, der skaber robusthed, retning og stabilitet i forhold til interne og eksterne påvirkninger.

 

 

 

BLUE Trees tilgang

Vi starter med at foretage en analyse af din virksomheds nuværende situation, og vurderer det der vil skabe størst effekt at sætte ind. Fokus for analysen er hvilke interne og eksterne påvirkninger, der findes for din virksomhed i relation til branchen, hvordan din værdikæde ser ud med hensyn til indflydelsesområder og interessenter, og hvordan virksomhedens risikoprofil er i forhold til negative og positive påvirkninger indenfor sociale, miljømæssige og/eller økonomiske aspekter.

Vi anvender anerkendt standarder. Grundlæggende arbejder vi med udgangspunkt i Global Reporting Initiative (GRI), som er den mest anvendte rapporterings standard. Det giver en god base til at arbejde struktureret med bæredygtighed. Dette kombinerer vi med andre standarder og mærker som f.eks. UN Global Compact (UNGC), de 17 verdensmål, FSC, Cradle-to-Cradle m.fl. for at opnå de bedste tværgående og optimale løsninger for din virksomhed.

Forretningsudvikling

Med udgangspunkt i virksomhedens nuværende situation, hvilke visioner og potentielle muligheder, der findes for fremtiden, udvikles virksomhedens bæredygtighedstilgang, forretningsstrategi og styringsmetode. 

Leverancer

Målet er, at du står med en række operationelle tiltag og leverancer, der kan bruges direkte i din virksomhed, så du kan komme hurtigt i gang med at arbejde strategisk med bæredygtighed.

Vi anbefaler at, der både ses på de kort- og lang sigtede løsninger, og at både styring og optimering indtænkes i leverancerne. 

Forretningsudvikling og rapportering med udgangspunkt i bæredygtighed – hvad er fordelene?

 

De direkte forretningsfordele opnås ved at anvende en struktureret og dokumenteret tilgang, når der arbejdes med bæredygtighed. Det kan bl.a. være følgende:

 • Effektivitetsgevinst ved bevidst ledelsesstyring
 • Mindsker negativ og øger positiv påvirkning
 • Fleksibel procesoptimering
 • Sporbarhed øger gennemsigtighed i værdikæden
 • Troværdig rapportering
 • Styrket relation til interessenter
 • Nye markedsandele og øget konkurrence fordele

Forretningsudvikling og -design ud fra en strategisk bæredygtigheds- tilgang starter med udgangspunkt i din virksomheds kerneværdi, forretningsområder og fremtidsvision. Virksomhedens positive og negative påvirkninger inden for miljø, sociale og økonomiske aspekter identificeres. Risiko- og nytteprofiler kortlægges og prioriteres. Samlet danner dette grundlaget for at fastlægge din virksomheds fremtidige forretningsstrategi. Der udarbejdes en konkret forretningsplan med hvilke aktiviteter, der skal udføres for at sikre strategisk retning på kort- og langt sigt.

Udvikling kræver styring og justering. Det er derfor, at der for hvert relevant indsatsområde opsættes indikatorer og målepunkter. Styringen foretages ved rapportering. Det er din virksomheds mulighed for at kunne styre og redegøre for sine positive såvel som negative miljømæssige påvirkninger og sociale bidrag.

 

  Internationale standardarder og rammeværk til bæredygtigheds-
  rapportering

  De mest benyttede listes nedenfor

  Global Reporting Initiative (GRI)
  GRI-standarden er en global standard til bæredygtigheds- rapportering.

  International Organization of Standardization (ISO)
  ISO har tæt på 600 standarder, der bl.a. indeholder bæredygtighed, miljø, CSR og verdensmålene.

  UN Global Compact (UNGC)
  Målet med UNGC er at få virksomheder til via 10 principper indenfor menneskerettigheder, miljø og økonomi at foretage ansvarlig virksomhedsdrift.

  OECD Guidelines for multinational enterprises (OECD)
  OECDs retningslinjer til multinationale virksomheder fra OECD-lands regeringer.

  Integrated Reporting (IR)
  Rapportere om finansiel stabilitet og bæredygtig udvikling, der kan påvirke virksomhedens evne til at skabe værdi på kort, mellem og lang sigt.

  Sustainable Development Goals (SDG)*
  De 17 bæredygtige verdensmål (SDG) opfordrer til handling for alle – regeringer, virksomheder og private - igennem bl.a. globale partnerskaber.

  PwC 2018

  *PwC 2019

  • GRI - 73%
  • ISO - 63%
  • UNGC - 50%
  • OECD - 23%
  • IR - 22%
  • SDG - 72%

  Tilmeld
  dig vores nyhedsbrev

  Blue Tree

  Rådgivning i bæredygtighed, CSR og cirkulær økonomi.

  Med speciale indenfor strategisk forretningsudvikling, bæredygtighedsrapportering, risikoledelse,
  procesudvikling, måling og styring.

  Sitemap

  Læs mere om

  Forside
  Ydelser
  Viden
  Tilskud

  Om
  Kontakt

  Kontakt

  Ring eller skriv gerne for nærmere information

  Mobil: +45 29619661

  Mail: hello@bluetree.dk

  Adresse: Hellebæk Klædefabrik, Nordre Strandvej 119E, 2. sal, 3150 Hellebæk