+45 29619661 hello@bluetree.dk

Tilskud og finansiering 

Mulighed for medfinansiering til bæredygtig udvikling

Opdateret d. 24-08-2020.

 

Få hjælpe til at søge om tilskud og finansiering til bæredygtige projekter. For at fortage omstilling til bæredygtige forretningsmodeller og cirkulær økonomi kræver ofte en ekstra indsats og eksterne konsulentstøtte til virksomhederne.

 

Der er ofte brug for hjælpe til:

 • Udvikling af bæredygtighedsstrategi
 • Fortag analyse og design af relevante løsninger og forretningsmodeller• Implementering af forretningsmodel og indsatsområder
 • Styring og ledelse
 • Dokumentation og udarbejdelse af bæredygtighedsrapporter.

Det kan være svært for små og mellemstore virksomheder at finanserne den bæredygtige omlægning alene. Mange virksomheder benytter sig af at få omkostningerne dækket helt eller delvis ved hjælp af medfinansiering i form af fonde og puljer. Vi har bl.a. løbende kontakt med erhvervshusene på tværs af landet, som har mange gode finansierings løsninger til SMV’erne.

 

Blue Tree kan rådgive om hvilke finansierings løsninger og muligheder, der vil passe bedst i forhold til jeres bæredygtighedsprojekt, samt hjælpe med at udforme ansøgningerne, hvis I har lyst til at samarbejde.

Oversigt med bæredygtig tilskudsordninger, der kan afbøde konsekvenserne fra Corona 

Nedenfor ses de tilskudsordning der kan hjælpe med din virksomheds med afbødning af konsekvenserne fra Corona ved at understøtte jeres bæredygtige omstilling. De har særlig kort deadlines og fokusere på strategisk bæredygtig forretningsudvikling og cirkulær økonomi.

 

Find yderlig information om hver tilskudsordning efter oversigten.

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Cirkulær forretningsmodel | Grønne indsatser

Version 2 af Gate 21 projekt til at fremme bæredygtig og cirkulær forretningsudvikling inden for byggeri og oplevelsesbranchen. Der ydes hjælp til at udvikle nuværende grønne forretningsmodeller til at udvikle og implementere nye forretningsmodeller.

Hvem og hvor: SMV’er i beliggende i Region Hovedstaden primært inden for byggeri- og oplevelsesbranchen. Virksomheder i andre brancher kan dog og også være med.

Tilskudsstørrelse: Der gives støtte til en valgfri rådgiver.

Relevante projekter: Forretningsudvikling, indsatsområder til vækst og bæredygtig omstilling.

Deadlines: Løbende frem til 2022.

Læs mere her

Indledningsvis tilbydes en energiscreening, der viser hvor der kan foretages energibesparelser. Derefter vælges et af to spor:

Spor 1: Fokus enkeltstående temaspecifikke bæredygtige indsatsområder. Af områder kan være affaldssortering, miljømærker, optimering af logistik, brug af emballage og reducere madspild.

Spor 2: Udvikling af cirkulær bæredygtig forretningsmodel, med inddragelse af hele virksomhedens værdikæde. Her samarbejdes med DTU om udvikling af nye cirkulær forretningsmodeller med udgangspunkt i hele virksomhedens værdikæde.

Der ydes samlet støtte til 100 virksomheder i Region Hovedstaden primært inden for byggeri og i oplevelsesbranchen. Projektet er en del af EU’s Regionalfondsprogram, hvis formål er at styrke økonomiske vækst i Danmark.

Projektet samarbejder med videns- og uddannelsesinstitutionerne. Det betyder, at virksomheden kan få hjælp til forretningsudviklingen fra studerende på DTU, AAU og Cphbusiness.

Projektet startede op i foråret 2019 og afsluttes i foråret 2022.

Læs mere her.

CLEAN Green Plan

Energi | CO2 reduktion | ressourcer optimering

Gratis professionel screening af potentialer for at mindske energi- og ressource forbrug, samt 100% i tilskud til rådgivning om effektiviser energi og ressourcer forbrug og udvikle en grøn forretningsplan

Indsatsområde og rådgiver vælger du selv. Gennem hele forløbet vil CLEANs konsulenter stå til rådighed så energi og/eller ressourceeffektivisering planen bliver implementeret og kan leder til både bedre konkurrenceevne og miljø.

Hvem og hvor: SMV’er i region Sjælland

Tilskudsstørrelse: Dækker 100% af udgiften til ekstern valgfri rådgivning via tidsregistrering. Ingen beløbsgrænse – afhænger af projektet.

Relevante projekter: Energi, nedsæt CO2 udledningen og ressourcer effektivisering.

Deadlines: Løbende ansøgninger (01 september 2017 – 28 februar 2021).

Læs mere her

CLEAN er en danske landsdækkende klyngeorganisation inden for energi- og miljøteknologi. Støtter projekter som kan skabe endnu mere grøn vækst og beskæftigelse i danske virksomheder. Samt etablere internationale samarbejder og bidrage til en bæredygtig samfundsmæssig udvikling. CLEAN arbejder gennem offentlige-private partnerskaber.

Projekt kan søge støtte til:

 • Op til 100% dækning af omkostning til ekstern konsulent gennem EU-midler.
 • Løbende sparring og rådgivning omkring innovationssamarbejdet.

Resultater for din virksomhed:

 • Grønne forretningsplan.
 • Minimere anvendelse af ressourcer og nedsætter CO2 udledningen.
 • Sparer på udgifter til driften
 • Kan brande en grøn profil.

Særligt for dette projekt:

 • Alle SMV invtieres til måndelige netværksarrangementer.
 • Må anvende projektets logo i egen signatur for viser, at du tænker grønt
 • Et års gratis medlemsskab af CLEAN. Gælder kun for dette CLEAN-projekt.

Læs mere om CLEAN og dette og deres andre projekter her.

Corona Genstart

Strategisk forretningsudvikling | Udvikling og vækst

Et særligt tilskudsprogram som giver 25.000 kr. i direkte tilskud for at hjælpe SMV i den rigtige retning efter Corona krisen. Det yders hjælp til sparring og rådgivning vedrørende strategisk forretningsudvikling og udvikling af udrulningsplan med fremadrettede aktiviteter.

Hvem og hvor: SMV’er med 1-100 ansatte, der har mistet 30 % omsætning i corona-krisen i hele landet.

Tilskudsstørrelse: 25.000 kr. i direkte tilskud til en rådgiver, som kan hjælpe dig og din virksomhed med en genstartsplan til at komme i gang efter Corona-nedlukningen.

Relevante projekter: Forretningsudvikling, indsatsområder til vækst og bæredygtig omstilling.

Deadlines:

Løbende – MEN fordeles efter først-til-mølle.

NB! Puljen i Midtjylland, Fyn og Hovedstadsregionen er lukket.

Læs mere her

Din virksomhed kan se på udvikling og vækst igennem genstartsplanen, der kan booste virksomhedens forretningsudvikling og sætter fart i jeres aktiviteter.

Corona-krisen har haft økonomiske konsekvenser, og nedlukningen af Danmarks erhvervsliv har påvirket mange virksomheder negativt.

Tilskudsprogrammet CoronaGenstart giver 25.000 kr. i direkte tilskud for at afværge de negative konsekvenser og hjælpe danske virksomheders omsætning i den rigtige retning.

Det får din virksomhed med CoronaGenstart:

 • Strategisk sparring og rådgivning
 • En udrulningsplan aktiviteter og milepæle for fremadrettet udvikling.

Krav til forløbet:

 • Ved opstart af forløbet skal der betales et gebyr på 2.500 kr.
 • Virksomhed skal engagere sig i forløbet med et antal arbejdstimer, der svarende til 35.000 kr. i løn-værdi.
 • Virksomheden skal efter forløbet have udarbejdet en genstarts-plan efter en specifik skabelon. Planen skal fokusere på et halvt til et helt år.

Antal af 25.000 kr. vouchers er begrænset i de enkelte erhvervshus-region. Voucherne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Det er Erhvervshus Sydjylland der leder projektet i sammen med: Erhvervshus Fyn, Erhvervshus Midtjylland, Erhvervshus Nordjylland, Erhvervshus Hovedstaden og Erhvervshus Sjælland. Samt Enterprise Europe Network og Danish Export Association.

Ses yderlige detaljer her.

Danmarks Grønne Investeringsfond

Miljø | Vedvarende energi | Ressourcer

Er en selvstændig statslig lånefond hvis formål er at medfinansiere investeringer som arbejder med grøn omstilling i samfundet ved hjælp af fokus på miljø, energi og ressourcer.

Hvem og hvor: Private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v. og er landsdækkende.

Tilskudsstørrelse: Hvert lån kan have en løbetid op til 30 år, og der finansieres som udgangspunkt max. 60% af de samlede projektomkostninger

Relevante projekter: Bl.a. projekter vedr. investering i energibesparelser, anlæg til vedvarende energi eller bedre ressource effektivitet

Deadlines: Løbende.

 

 

 

Læs mere her

De enkelte grønne projekter bliver vurderet ud fra tre finansieringskriterier:

 • Grøn effekt
 • Sund økonomi
 • Skalérbarhed

 

Danmarks grønne investeringsfond har til formål at bygge bro mellem bankfinansiering og egenkapital og at kunne arbejde med et grønt og kommercielt fokus og formål.

 

Fonden er blevet etableret i 2014, som del af aftalen “Et grønnere Danmark”. Den har en egenkapital op til 200 mio. kr. og en låneramme op til 5 mia. kr. (statsgaranteret), der kan anvendes til projekter inden for de tre hovedområder: Energibesparelser, vedvarende energi og ressource udnyttelse.  Læs mere om fonden her.

Grøn Cirkulær Omstilling - GCO (Nyt landsdækkende program)

Forretningsmodeller | Cirkulær produktudvikling | Verdensmål | Bæredygtige indsatser

Mulighed for udvikling af virksomhedens forretningsmodel i en bæredygtig og cirkulær retning. Der kan ansøges om et forløb tilpasset til din virksomhed.

Hvem og hvor: SMV’er i hele landet

Tilskudstørrelse: Der findes forskellige forløb for individuelle rådgivning, kollektive forløb samt sprintforløb.

Muligt at få op til 90.000 kr. og inkludere en ekstern rådgiver (valget er ikke begrænset til GCOs rådgiverkatalog).

Relevante projekter: Strategisk forretningsudvikling, udvikling af bæredygtig og cirkulær forretningsmodeller.

Deadlines:

Ansøgninger modtages løbende. De samles op og behandles efter den 1. i hver måned.

Afsluttes sidst i 2022.
  

Læs mere her

Ved at deltag i GCO forløb fås:

 • En konkret implementeringsplan for, hvordan virksomhed kan arbejde cirkulært.
 • Udvikling af nye bæredygtigheds forretningsmodeller
 • Konkurrencemæssige fordele og potentiale ved at arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi
 • Modtager branchekyndig konsulentydelse.

Programmet gælder for små og mellemstore virksomheder (SMV), og de skal opfylde to af tre efterfølgende krav: Højst 250 medarbejder, have en omsætning på maks. 373,6 mio. kr. og/eller samlet balance på maks. 321,3 mio. kr.

Der findes tre forskellige forløb for udvikling af grøn cirkulær forretningsmodeller, som gælder for SMV’er:

Individuelle rådgivningsforløb (Kr. 90.000). Med en branchekyndig konsulent. Virksomheden skal selv levere 380 timer.

Kollektive forløb. Sammen med andre virksomheder med fokus på samarbejdsmuligheder, værdikæder og/eller fælles faglige interesser/udfordringer. Antal af timer afhænger af forløbets sammensætning.

Sprintforløb. Et intensivt designforløb baseret på konkrete behov og udfordringer. Forløbet varer ca. 2 mdr.

Læs mere om kriterier og få flere detaljer på GCO

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram - GUDP

Miljø | Klimatilpasning | Bæredygtig fødevarer |
Landbrug | Akvakultur

Støtter erhvervsprojekter indenfor fødevareerhvervet, der styrker grøn forretningsorienteret omstilling inden for fødevareerhvervet.

Projekterne skal løse udfordringer inden for danske fødevare, jordbrug, fiskeri- og akvakulturerhverv og skabe bæredygtige, klima- og miljømæssige løsninger. Ligger under i Miljø- og Fødevareministeriet.

Hvem og hvor: Alle inden for fødevareerhvervet med CVR-nr. virksomheder, brancheorganisationer, foreninger, selvejende institutioner og offentlige i hele landet.

Tilskudsstørrelse: Der findes forskellige puljer og deadlines, der ligger mellem 0,3 – 15 mio. kr.

Relevante projekter: Bæredygtighed inden for fødevareerhvervet, miljø, vand, luftforurening, klimatilpasning, gødning, nedkæmpning, affaldshåndtering, biodiversitet.

Deadlines: 
Den ordinære GUDP-pulje 2020. Ansøgningsfrist: 9. september 2020 kl. 12.00.

Læs mere her

Vedr. Klimapuljen 2020 – Ansøgningsfrist: 28. maj 2020 kl. 12:00
Klimapuljen er øremærket pulje på 39,4 mio. kr. er til projekter der udviklinger viden, metoder og teknologi som kan mindske landbrugets klimaaftryk. Læs mere her

Den ordinære GUDP-pulje 2020. Ansøgningsfrist: 9. september 2020 kl. 12.00
Ansøgningsrunden forventes at åbne ultimo maj. Informationsmøder afholdes som webinar d. 11. juni 2020 og d. 12. juni 2020. Yderligere oplysninger og link til tilmelding er på vej.

Den generelle GUDP-pulje støtter projekter, der både fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed inden for fødevareindustrien, landbrug, fiskeri og akvakultur og samtidig kan løse nogle af fødevareerhvervene klima- og miljøproblemer.

Denne generelle pulje indkalder til nye projekter to gange årligt. Derudover annonceres særlige indsatser til klima eller økologiske løsninger i særskilte ansøgningsrunder.

GUDP tilbyder sparring med ens ide kan blive til et projekt. Du skal via skabelon lave en 1-sidet beskrivelse af din projektidé som sendes til GUDP-sekretariatet på gudp@lbst.dk. Hent skabelon til projektbeskrivelsen her.

Læs mere om GUDP og deres forskellige puljer her

genstartNU.dk

Strategisk forretningsudvikling | Udvikling og vækst | Leverandørkæde | Digitalisering

genstartNU.dk er et nyt initiativ fra Industriens Fond for at hjælpe SMV komme gennem Corona-krisen. Støtten give gives til forretningsudvikling. Der yders både økonomisk støtte samt rådgivning bl.a er der etableret en rådgivnings-hotline.

Programmet hedder: Kom styrket gennem krisen: Her kan søges om støttet til videns projekter og nye initiativer f.eks. udvikling af bæredygtig forretningsmodel og brug af verdensmålene som strategisk pejlemærke.

Hvem og hvor: SMV’er med 10-500 ansatte i hele landet

Tilskudsstørrelse: Gratis rådgivning via rådgivnings-hotline (33 77 34 17) samt gennem et rådgivningsforløb på op til 50 timer

Relevante projekter: Forretningsudvikling, indsatsområder til vækst og bæredygtig omstilling, Leverandørkæde og digitalisering

Deadlines: Løbende frem til 10. sept. 2020.

Læs mere her

I første omgang tilbydes rådgivning over telefon og video, og hvis det er muligt senere kan det også ske ved fysisk fremmøde.

Rådgivningen tager udgangspunkt i virksomhedens konkrete behov, og det er muligt at få rådgivning om følgende emner:
1. Likviditet og omkostninger
2. Værdi- og produktionskæde
3. Produktion og administrative processer
4. Kunder, salg samt om produkter og services
5. Ledelse og digitalt samarbejde
6. IT-Infrastruktur og sikkerhed.

Der bliver lagt vægt på hvordan virksomheden gennem ændring af adfærd kan omstille sig, så der sker en øget værdiskabelse, vækst samt bevarelse af arbejdspladser. Industriens Fond lægger vægt på projekterne skaber en konkret forandring i de enkelte virksomheder.

Læs mere om ansøgningsprocessen og genstartNU.dk her.

Innovation til marked (Realdania)

Forretningsudvikling | Cirkulær produktudvikling

Ny pulje fra RealDania der er målrettet byggerier. Der gives støtte til virksomheder, der har bæredygtige produkter, der skal introduceres til markedet.

Støtten gives til bygherre for at reducere de merudgifter og risici der er ved at afprøve nye produkter i forhold til eksisterende produkter.

Hvem og hvor: SMV’er som er inden for byggeriet dvs. producenter, rådgivere og øvrige virksomheder, som står bag det nye bæredygtig produkt(er). Det kan være en fordel, men er ikke et krav, at ansøger sammen med en eller flere potentielle kunder.

Tilskudsstørrelse: Støtten er en kombination af økonomisk støtte, samt teknisk og kommerciel rådgivning.

Relevante projekter: Bæredygtige produkter til byggeri.

Deadlines:
Næste ansøgningsfrist d. 01. sept. 2020.

 

 

Læs mere her

Støtten består af to komponenter:

Støtten består af to komponenter:

1) Den økonomisk støtte er til de udgifter som ligger efter produktudvikling og som er koblet til at introducere produktet til markedet. Kan bruges som referenceprojekter, hvor produktets effekt bliver demonstreret.

2) Rådgivning til virksomheden for at afdække, modne og realisere produktets byggetekniske- og markedsmæssige potentiale. Rådgivning kan bidrag med viden om markedets introduktion samt organisering.

Rådgivning ydes gennem følgende paneler:

 • Ekspertpanel: et fast tværfagligt ekspertpanel
 • Sprintboard: Udvalgte virksomheder tilbydes et Springboard-forløb gennem CONNECT Danmark.
 • Markedspanel: Et panel af potentielle kunder.

Få mere viden om støtte, ansøgning og paneler på RealDanias hjemmeside.

Realdania

Bæredygtige byer | Cirkulært byggeri

Realdania støtter projekter, som fremmer udviklingen af bæredygtige og klimatilpassede byer, samt bidrager til en generel udvikling i samfundet.

Realdania har mange partnerskaber bl.a. med Innovationsfonden vedr. omstilling af byggeriet til Cirkulær økonomi. Eller med Miljø- og Fødevareministeriet hvor kommuner kan søge støtte til løsninger, som kan ruste danske byer til fremtidens klima med stigende havvand og samtidig udvikle bæredygtige byområder.

Hvem og hvor: SMV’er, kommuner, NGO’er og forskningsprojekter i hele landet

Tilskudsstørrelse: Forskellige størrelser.

Relevante projekter: Generelt projekter samt en række åbne projekter, indsatser til afbødning af Corona-krisen, udvikling af cirkulære byggerier, omstillingen cirkulær ressourceøkonomi, bæredygtige og klimatilpassede byområder og Urbantech.

Deadlines: Se specifikke deadlines under aktuelle og kommende calls. Her findes information om hver kampagne, hvem der kan søge, tilskudstørrelse, deadlines etc.

Læs mere her

Realdania støtter følgende projekter:

 • Udviklingen af byer og samfund, så de bliver en attraktiv ramme for menneskers liv og trivsel.
 • Øge den sociale sammenhængskraft ved støtte projekter i udsatte boligområder og skabe rammer for fællesskaber
 • Udvikling af grønne og bæredygtige løsninger i byer.
 • Reducerer klimapåvirkningen og fremme byernes klimarobusthed.
 • Fokus på at løse vigtige samfundsudfordringer og -problemer.
 • Fremmer sunde, effektive og bæredygtige byggerier, boligmiljø og levende bygningskultur.

Se yderlig information på Realdania

Rethink Business 4.0 - Cirkulær forretningsudvikling

Cirkulær produktudvikling | Verdensmålene | Værdikæde

Rethinks business formål er at hjælpe virksomheder med at øge deres forretningsmæssige potentialer vha. cirkulær økonomi. Det giver fokus på produktudvikle og -design, optimere ressourceanvendelse og værdikæde, partnerskaber, reduceres affald og miljøaftryk samt arbejdede med verdensmålene.

Hvem og hvor: SMV’er og iværksætter  i Region Midtjylland

Tilskudsstørrelse: Forskellig beløbsstørrelser, der gives til rådgivningshjælpe med selvvalgt konsulent

Relevante projekter: Cirkulær økonomi, produktudvikling og -design. Gælder for SMV i Region Midtjylland.  Inden for alle brancher på nær livsstilbranchen samt indenfor primær produktion af landbrug og aquakultur

Deadlines: Næste deadline for ansøgning bliver annonceret efter ca. ultimo august 2020 – med opstart i løbet af efteråret.

Læs mere her

Resultater til virksomheden:

Virksomheden får støttet til at udvikle en ressourceprofil, roadmap for udviklingen, beregning af virksomheden klimabelastning samt en cirkulær økonomisk forretningsplan. Resultaterne formidles i en case og afsluttes med en statuskonference. Undervejs vil der være netværksmøder og workshops, tilpasset til deltagernes planlægning.

Forløbet er fælles for 6-7 virksomheder over 2 år, ca. 6-7 aktive måneder for virksomhederne.

Gælder iværksættere foruden SMV’ere i Region Midtjylland. De deltagende virksomheder samarbejde med en professionel fagkyndig konsulent.

Erhvervshus Midtjylland er partner i projektet. Deres fokus er på rekruttering, screening og vurdering af ansøgere, mens lokale erhvervsaktører også bidrager med input til rekrutteringen, så denne kan foregå geografisk bredt i Region Midtjylland.

Rethink Business 4.0 er medfinansieret af EU strukturfondsmidler, og forgår i samarbejde med Erhvervsstyrelsen.

Læs mere her

Miljøteknisk Udviklings- og Demonstrations Program - MUDP

Miljø | Klimatilpasning | Cirkulær økonomi | Byudvikling | Byggeri

MUDP er et program i Miljø- og Fødevareministeriet, som giver støtte til udvikling af nye miljøteknologiske løsninger. Der findes forskellige MUDP-puljer, med forskellige formål og frister, hvor der fortsat er åbent for fyrtårnsprojekt med ansøgningsfrist d. 14. aug.

Fyrtårnsprojekter er hjælp til pionerer på miljøområder, der går udover det loven foreskriver. Støtten gives til etablering af nye løsninger, og skabe mulighed for evt. afprøvning af teknologier i fuld skala.

Hvem og hvor: Stort set alle kan søge; SMV’ere, iværksættere, private, offentlig, forskere i alle brancher i hele landet

Tilskudsstørrelse: Forskellige puljer på samlet 134 mio. kr. for 2020. Tilskud på mellem 0,5 – 20 mio. kr.

Relevante projekter: Miljø, vand, luftforurening, klimatilpasning, cirkulær økonomi, ressourcer anvendelser og genanvendelse, kemi, affaldshåndtering, biodiversitet, bæredygtigt byggeri og byer.

Deadlines: Fyrtårnsprojekter med ansøgningsfrist: 14. august 2020 kl. 12.00.

Læs mere her

MUDP 2020 har nogle særlige fokusområder for nye innovative løsninger inden for følgende fem områder: Vand og klimatilpasning, luftforurening, cirkulær økonomi, bedre kemi og biodiversitet.

MUDP 2020 har nogle særlige fokusområder for nye innovative løsninger inden for følgende fem områder: Vand og klimatilpasning, luftforurening, cirkulær økonomi, bedre kemi og biodiversitet.

Der gives tilskud til

 • Til udvikling, test og præsentation af ny miljøteknologi inkl. tekniske gennemførlighedsundersøgelser
 • Projekter skal afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter, hvis løsningen rækker videre end udover nationale og EU-standarder for miljøbeskyttelse.

 

Der lægges vægt på følgende punkter ved vurdering af ansøgningerne: • Miljø- og ressourcemæssige potentiale

 • Erhvervsmæssige potentiale
 • Projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet
 • Kvaliteten af projektbeskrivelsen
 • Kan projektet have tilskyndelsesvirkning, og er projektet foreneligt med andre relevante samfundsmæssige hensyn.

 

Der er følgende krav til fyrtårnsprojekterne

 • Skal have demonstrationsværdi i såvel Danmark som internationale gennem f.eks. udvikling af innovativ miljøteknologisk løsning indenfor miljøforbedring inden for de prioriterede områder.
 • Dokumentere at løsningen kan fungere i en længere periode efter afslutning af projektet.
 • At der findes stort potentiale for både beskæftigelse og eksport
 • Bidrager til FN’s verdensmål vedr. miljøbeskyttelse.

 

Læs mere om fyrtårnsprojekter her, samt se eksempler på tidligere fyrtårnsprojekter her

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram - GUDP

Miljø | Klimatilpasning | Bæredygtig fødevarer |
Landbrug | Akvakultur

Støtter erhvervsprojekter indenfor fødevareerhvervet, der styrker grøn forretningsorienteret omstilling inden for fødevareerhvervet.

Projekterne skal løse udfordringer inden for danske fødevare, jordbrug, fiskeri- og akvakulturerhverv og skabe bæredygtige, klima- og miljømæssige løsninger. Ligger under i Miljø- og Fødevareministeriet.

Hvem og hvor: Alle inden for fødevareerhvervet med CVR-nr. virksomheder, brancheorganisationer, foreninger, selvejende institutioner og offentlige i hele landet.

Tilskudsstørrelse: Der findes forskellige puljer og deadlines, der ligger mellem 0,3 – 15 mio. kr.

Relevante projekter: Bæredygtighed inden for fødevareerhvervet, miljø, vand, luftforurening, klimatilpasning, gødning, nedkæmpning, affaldshåndtering, biodiversitet.

Deadlines:
Klimavirkemidler og tilpasning i landbrug. Ansøgningsfrist: 28. maj 2020 kl. 12.00
Den ordinære GUDP-pulje 2020. Ansøgningsfrist: 9. september 2020 kl. 12.00.

Læs mere her

Vedr. Klimapuljen 2020 – Ansøgningsfrist: 28. maj 2020 kl. 12:00
Klimapuljen er øremærket pulje på 39,4 mio. kr. er til projekter der udviklinger viden, metoder og teknologi som kan mindske landbrugets klimaaftryk. Læs mere her

Den ordinære GUDP-pulje 2020. Ansøgningsfrist: 9. september 2020 kl. 12.00
Ansøgningsrunden forventes at åbne ultimo maj. Informationsmøder afholdes som webinar d. 11. juni 2020 og d. 12. juni 2020. Yderligere oplysninger og link til tilmelding er på vej.

Den generelle GUDP-pulje støtter projekter, der både fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed inden for fødevareindustrien, landbrug, fiskeri og akvakultur og samtidig kan løse nogle af fødevareerhvervene klima- og miljøproblemer.

Denne generelle pulje indkalder til nye projekter to gange årligt. Derudover annonceres særlige indsatser til klima eller økologiske løsninger i særskilte ansøgningsrunder.

GUDP tilbyder sparring med ens ide kan blive til et projekt. Du skal via skabelon lave en 1-sidet beskrivelse af din projektidé som sendes til GUDP-sekretariatet på gudp@lbst.dk. Hent skabelon til projektbeskrivelsen her.

Læs mere om GUDP og deres forskellige puljer her

EIC Accelerator Pilot

Bæredygtig Innovative projekter
Støtter innovative produkter eller services med markede skabende potentiale og hvor det primære mål er høj vækst og internationalisering. Der gives støtte til prototype, test, validering, demonstration og test. Det vil sige udvikling af bæredygtigt koncept til et markedsklar produkt/service.

Hvem og hvor: SMV’er i EU eller lande med horisont 2020.

Tilskudsstørrelse: Støtte i form af blandet finansiering som er en kombination af tilskud og egenkapital på mellem 500.000 € – 2,5 mio. € eller mere (dækker op til 70% af de støtteberettigede omkostninger), samt rådgivnings muligheder.

Relevante projekter: Udvikling af innovative produkter med vækstpotentiale.

Deadlines: Næste ansøgningsfrister: 19. maj og 7. okt. 2020.

Læs mere her

Projekt varighed: typisk mellem 1-2 år.

Resultater:

 • En forretningsinnovationsplan inklusiv kommercialiseringsstrategi og finansieringsplan.
 • Et innovativt produkt, service eller proces

Rådgivning: Der tilbydes innovation og forretningsudviklingscoaching i fase 1 og 2 for at hjælpe SMV’er med at styrker deres innovationskapacitet, tilpasning af projektet så det følger forretningsudviklingsstrategi. Foretag vurdering af den kommercielle og økonomiske virkning og hvad den langsigtede bæredygtighed er for løsningen. Endvidere hvilke muligheder der findes for opfølgende finansiering.

Rådgiverne er valgt gennem Enterprise Europe Network (EEN).

Læs mere på europa.eu

Grand Solutions fra Innovationsfonden

Miljø | Ressourceforbrug | Cirkulær produktudvikling | Teknologiske løsninger | Grønne omstilling| Byggeri

Investeringer i forsknings- og innovationsprojekter med potentiale for værdiskabelse uafhængig af fagområde og tema. F.eks. udvikling af nye produkter og services, skabelsen af flere arbejdspladser, øget produktivitet etc. Gerne med kobling til verdensmålene.

Hvem og hvor: SMV’er og forsker i alle brancher i hele landet

Tilskudsstørrelse: 5 og 30 mio. kr. afhængig af kategori – se under deadlines.

Relevante projekter: Cirkulær økonomi, produktudvikling og -design, produktions- og driftsoptimering, miljø og ressourceforbrug.

Deadlines:
Innovationsfondens bestyrelse har besluttet nye strategiske fokusområder for Innovationsfonden med virkning fra 2021. Der vil derfor ikke komme flere programmer og budgetter i anden halvdel af 2020.

Læs mere her

Overordnede vurderingskriterier for projekterne:

 • Kvalitet af forskning og innovation
 • Værdiskabelse i og efter projektperioden
 • Effektivitet i projektets udførelse
 • Implementering af projektets resultater

Der kan ansøges i forskellige programmer – hvor nedenstående er åbne:

Åbent opslag:
Ansøgningsfrist: d. 18. august 2020, kl. 12:00
Typisk varighed: 2-5 år

Åbne opslag er projekter som består af den gode ide med stort potentiale for værdiskabende forsknings- og innovationsprojekter, og er temamæssigt ikke begrænset.

Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling
Ansøgningsfrist: d. 18. august 2020, kl. 12:00
Typisk varighed: 2-5 år

Budgettet er i 2020 på ca. 700 mio. kr.Investering i projekter, der bidrager til den grønne omstilling, klimatilpasning og bæredygtighed.

Byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi
Ansøgningsfrist 18. august 2020, kl. 12:00
Budgettet er i 2020 på ca. 40 mio. kr. for 3-4 projekter á 2-5 års varighed

Samarbejde mellem Innovationsfonden og Realdania om at støtte forsknings- og udviklingsprojekter til omstilling til cirkulær ressourceøkonomi inden for bygge- og anlægssektoren. Projekterne skal bidrage med løsninger til hvordan branchen kan reducere ressourceforbruget og udledning af drivhusgasser. Der etableres en fælles samarbejdsplatform for projekterne.

Læs om mere om de forskellig programmer.

InnoBooster fra Innovationsfonden

Forretningsudvikling | Cirkulær produktudvikling

Hjælp til at omsætte ideer til nye produkter, services eller processer som har forretningsmæssigt potentiale og som kan forbedre virksomheders konkurrenceevne, og skaber vækst og beskæftigelse.

Hvem og hvor: SMV’ere, iværksættere samt forskere i alle brancher i hele landet

Tilskudsstørrelse: 50.000 – 5 mio. kr. eller tilskud med 33% af samlede projekt omkostninger.

Relevante projekter: Cirkulær økonomi, produktudvikling og -design, produktions- og driftsoptimering, miljø og ressourceforbrug..

Deadlines:
Ansøgninger modtages løbende. Næste deadline er 3. juni kl. 12.00.

Der findes to ansøgningspauser: sommer (1/7-15/08) og vinter (2/12 – 1/2).

 

Læs mere her

Krav til ansøger:
SMV’erne er enten en omsætning på +2 mio. kr. i seneste regnskabsår. Eller kunne tiltrække ekstern kapital på >500.000 kr.
Iværksætter skal være under 3 år med robuste og lovende resultater.

Krav til ideen eller projektet:
Der skal være en nyhedsværdi: Resultatet af projektet skal kunne adskille sig fra hvad der findes på markedet allerede.

Det skal kunne skabe værdi og have et forretningsmæssigt potentiale: Det skal kunne sandsynliggøres at projektet skaber en væsentlig konkurrence fordel og at der på sigt kan tjenes på løsningen.

Der skal være konkret plan så gennemførsel sikres: beskrivelse af hvilke konkrete aktiviteter, der skal foretages i projektet, hvilke resultater opnås efter projektet og hvad disse skal bruges til.

Stille med et team med de rigtige kompetencer, og de nødvendige økonomiske ressourcer så projektet kan gennemføres med succes.

Økonomisk effektivitet: Der skal foretages budgettering, og den ønskede investering skal være i balance med det forventede forretningsmæssige gevinst og projektets risiko.

Læs mere om kriterier og få flere detaljer om Innobooster samt tips til ansøgningsprocessen.

Kontakt

Send forespørgsel

Udfyld nedenstående med en beskrivelse af hvad du gerne vil tale om. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Blue Tree

Rådgivning i bæredygtighed, CSR og cirkulær økonomi.

Med speciale indenfor strategisk forretningsudvikling, bæredygtighedsrapportering, risikoledelse,
procesudvikling, måling og styring.

Sitemap

Læs mere om

Forside
Ydelser
Om
Kontakt

Kontakt

Her findes vi

Nordre Strandvej 119, bygn. D, 3150 Hellebæk

+45 29619661
hello@bluetree.dk