+45 29619661 hello@bluetree.dk

Om
Blue Tree

Vi hjælper virksomheder på tværs af brancher med at skabe og udvikle deres forretning, så de kan bygge bæredygtige og værdiskabende løsninger, og hermed skabe en positiv påvirkning på vores fælles fremtid.

Bagom Blue Tree

Om hvad vi gør og hvorfor

Hos Blue Tree hjælper vi vores kunder ved at kombinere dyb og bred erfaringen inden for forretningsudvikling, ledelser, processer og styring med bæredygtighed, CSR, cirkulær økonomi og verdensmålene. Dette styrker virksomhedernes konkurrenceevne, robusthed overfor ændringer i klima og lovgivning samt udvikling i efterspørgsel og tendenser.

Vi anviser operationelle metoder som sikrer, at din virksomhed kan arbejder målrettet og struktureret med bæredygtighed og verdensmålene. For at sikre dette, har vi udviklet en række praktiske værktøjer og skabeloner, som understøtter de forskellige trin i bæredygtig udvikling.

Det er vigtigt for os, at de udviklede løsningerne er konkrete og kan implementeres direkte for dermed at sikre din virksomhed har succes med at arbejde målrettet med bæredygtig.

Alt vores arbejde gøres med professionalisme, målrettethed, kreativitet. Det bygger på en stor passion for vores arbejde og  troen på, at vi alle kan bidrage til at gøre en positiv forskel for vores fælles fremtid.

Blue Trees mission og vision samt grundlæggende værdier


Hvad er vi drevet af, hvor skal vi hen og hvilke værdier og bagvedliggende filosofi bygger vi på.

Mission

Vi er drevet af et ønske om at hjælpe virksomheder med arbejde strategisk og målrettet med bæredygtighed og dermed skabe øget værdi både for dem selv og for deres omgivelser. 

Bistå med at integrere bæredygtighed i virksomhedens kerneværdi og fremme bæredygtig forretningsudvikling. Det skaber robuste og succesfulde virksomheder, som gør en positiv forskel for mennesker, klima og miljø.

Vision

At rådgive og udvikle virksomheder, så de arbejder ud fra bæredygtigheds- principper i hele deres beslutningsproces. Dette er for at skabe virksomheder, der i deres forretning grundlæggende bygger på bæredygtighed, og tager de langsigtede beslutninger, der kommer både dem og samfundet til gode. 

Værdier

Vores grundlæggende filosofi

Alle har et ansvar

for sig selv og hinanden – og derfor kan hverken virksomheder, forskere, politikere, NGO’er uddrage sig samfundsansvar.

Alle skal bidrage

 til at løse de udfordringer, som jorden står overfor med hensyn til overbefolkning, forbrug, forurening, begrænsede ressourcer og økonomisk stabilitet.

Tænke langsigtet

og gå efter bæredygtige løsninger, der sikrer natur og ressourcer til fremtiden – for både vores børn og vores børnebørn. 

Tænk i livscyklus

ved at tænke alle faser ind – lige fra ide og design til forbrug og vækst, frem til affald og genbrug og -anvendelse.

Alt hænger sammen

både lokalt og globalt, da alt handel og forbrug går på tværs af landegrænser, kontinenter og oceaner.

Tage hensyn

til det samfund og den omverden vi indgår i – miljø, socialt og økonomisk.

Eksperter

Erfaringer og Kompetencer 

Erfaringer

Har arbejdet over 20 år i komplekse organisationer og med komplicerede projekter med mange interessenter. Dette har givet erfaringer indenfor:

 • Strategisk forretningsudvikling
 • Ledelse og rapportering
 • Risikostyring og nytteværdibetragtninger
 • Procesudvikling og værdikæder
 • Produkt livscyklus og total omkostningsvurdering
 • Planlægning og styring
 • Digitalisering og tekniske løsninger
 • Forandringsledelse og kommunikation
 • Forankring af tiltag og løsninger

Kompetencer

Uddannet indenfor erhvervsøkonomi og it-teknologi (cand.merc.dat).

Suppleret med uddannelser og certificeringer inden for bl. a.

 • CSR, bæredygtighed, UN Global Compact og Guiding Principles.
 • Bæredygtighedsrapportering Global reporting Standard GRI
 • Almen økologi og miljøledelse
 • Kvalitet og risikostyring
 • Organisations forandringsledelse
 • Procesdesign (BPM, Lean og agil)
 • Program og projektledelse

Partnerskaber og netværk

For at sikre bedst mulig rådgivning til dig har vi udover Blue Trees egne kompetencer dannet partnerskaber med andre rådgivningsvirksomheder og NGO’er.

De har specialer indenfor henholdsvis social og miljømæssige aspekter, risikostyring, kommunikation og medier, miljøcertificering og digitalisering.

Sammen sikrer vi bedst mulig rådgivning til netop din virksomhed. 

Endvidere har vi et stort netværk til at danne kontakt og finde samarbejdspartner som passe til dine behov og udfordringer.

Nana Foxby-Jacobsen

CEO | Chef advisor | Stifter af Blue Tree ApS

Nana Foxby-Jacobsen er ekspert og rådgiver indenfor bæredygtighed, CSR og cirkulær økonomi. Nana har over 20 års erfaring inden for strategi- og forretningsudvikling, transition fra projekter til drift og vedligehold, projektledelse, procesudvikling og organisationsforandring.

Med udgangspunkt i sin passion for bæredygtighed, natur og klima har hun stiftet Blue Tree. Her tilbydes rådgivning til virksomheder med at indtænke bæredygtighed ind i deres kerneværdi og arbejde strategisk og struktureret med udvikling af forretningen i bæredygtig retning.

Nana Foxby-Jacobsen er en erfaren og værdsat rådgiver og facilitator med bred erfaringen som både intern og ekstern konsulent hos såvel private og offentlige virksomheder og organisationer.

Hun er kendetegnet ved at tænke i helheder og tværgående. God til at få kaotiske og komplekse problemstilling til at blive til enkelte og konkrete løsninger og planer. Det gør hun ved at gribe opgaverne analytisk og strukturereret an, suppleret med en god portion nysgerrighed og gåpåmod.

 

Blue Tree

Rådgivning i bæredygtighed, CSR og cirkulær økonomi.

Med speciale indenfor strategisk forretningsudvikling, bæredygtighedsrapportering, risikoledelse,
procesudvikling, måling og styring.

Sitemap

Læs mere om

Forside
Ydelser
Viden
Tilskud

Om
Kontakt

Kontakt

Ring eller skriv gerne for nærmere information

Mobil: +45 29619661

Mail: hello@bluetree.dk

Adresse: Hellebæk Klædefabrik, Nordre Strandvej 119E, 2. sal, 3150 Hellebæk