+45 29619661 hello@bluetree.dk

Læs om en ny undersøgelse: hvor SDG’erne bruges som kompas for certificeringsordninger for at give bedre opfølgning og rapportering

Resultaterne af undersøgelsen gør det nu muligt, at skabe værdi og gennemsigtighed imellem certificeringsordninger og verdensmålene. Det betyder det bliver lettere for virksomhederne, at bruge de forskellige certificeringsordninger til forretningsudvikling og -rapportering, ved at bruge verdensmålene som et kompas, der skaber et fælles sprog ifm. indhold og målinger.

Undersøgelsen er resultatet af et partnerskab mellem Blue Tree og samarbejdspartnerne NEPCon, Micahel K Jacobsen og CBS, Kristjan Jespersen. Samt en stor tak til Kasper Kopp fra Keflico.

Læs artikel vedr. detaljerne om undersøgelsen på NEPCons hjemmeside. 

 Skal bæredygtighedsrapportering være
valgfrit eller tvungen? – Det rette niveau skal findes

Tendens er opadgående for efterspørgsel og offentliggørelse af bæredygtigheds information. Men skal bæredygtighedsrapportering være valgfrit eller tvungen?

Dette er en af de vigtige bæredygtighedsdiskussioner, som fortsat er til debat iflg. rapporten ’Carrots & Sticks 2020’ om bæredygtighedsrapportering politik og udvikling. I rapporten ses det tydeligt, at der findes et stadig stigende behov og efterspørgsel for at kunne arbejde og rapportere om bæredygtigheds aspekter.

Dette kan bl.a. aflæses ifm. at antallet af rapporteringskrav og ressourcer er fordoblet på tværs af 80 lande (inklusiv verdens 60 største økonomier). Der blev i 2020 identificeret 614 krav, som er en samlet stigning på 383 krav fra sidste måling i 2016. Der er desuden sket en markant modning indenfor bæredygtighedsrapporteringens politiske landskab, hvor bl.a. verdensmålene er blevet en global reference for bæredygtighed og med EU’s initiativer til regulering af bæredygtighedsområdet.

I C&S rapporten understreges det dog, at der fortsat er et stort behov for tilpasse og mainstreame bæredygtighedsrapportering for at kunne skabe transparens og værdi på tværs af industrier, lande og værdikæder – og derved finde det rette niveau mellem valgfri og tvungen bæredygtighedsrapportering.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Global Reporting Initiative (GRI), University of Stellenbosch Business School (USB) med bidrag fra UN Environment Programme (UNEP) og WBCSD’s Reporting Exchang.

We are now looking into the decade of action – regarding sustainability

We are now looking into the decade of action – regarding sustainability

Yesterday the latest report from Sustainable Brand Index™ regarding the Nordic countries was publish. Sustainable Brand Index is Europe’s largest independent brand study focused on sustainability. The results show that companies need to be clear in their sustainability communication, in order to avoid the beginning fatigue that some consumers express that they are feeling regarding sustainability.

For companies it is therefore important to communicate about

– WHICH actions you are taking
– WHEN you will do it
WHAT are your results.

Five steps to ensure this:

  • Map your risks and opportunities in your value chain
  • Involve and engage your stakeholders – start with your customers
  • Break your strategy down in operationalize strategic themes, set goals, sub-goals and indicators
  • Allocated finance, organization capacity and adjust your business processes
  • Document, report and communicate on your progress – both your negative and positive impacts and results.

The five steps are a proven way to be precise and transparent in your work and communication about sustainability in order to gain trust and credibility.

If you want to learn more about how your company can gain results by work strategic and transparently with sustainability – you are welcome to contact Nana Foxby-Jacobsen, Senior adviser @ Blue Tree

What to know more about the reports read here https://www.sb-index.com/rankings

#sustainability #Strategicsustainability #sustainableBrandIndex #Sustainablereporting

Link to LinkedIn 

 

Digitaliser med formål: Brug digitale løsninger til at nå verdensmålene!

Digitaliser med formål: Brug digitale løsninger til at nå verdensmålene!

Der findes mange digitale løsninger, der kan understøtte opnåelse af verdensmålene – både ved at forhindre negativ impact, samt fremme positive løsninger og vaner. Digitale løsninger kan anvendes til at opfylde verdensmålene på fire måder:

1. Analysere, optimere og foretage forudsigelser

2. Overvåge og monitorere

3. Automatisere processer

4. Forbinde og kommunikere med interessenter

 

Blockchain: Af digitale løsninger kan bl.a. nævnes blockchain, der kan bruges til at fremme bæredygtige løsninger, som leverandørkæde trackning. Løsninger der f.eks. kan reducere ulovlig skovhugst, spore begrænsede ressourcer og RSPO-certificeret palmeolie. Blockchain kan også understøtte end-to-end energitransitioner og bæredygtighedsrapportering.

ICT (Information Communications Technology): En anden digital technologi type er ICT (Information Communications Technology), som med fordel kan anvendes i forbindelse med cirkulær økonomi. Eksempelvis til at understøtte service, vedligeholdelse, genbrug, reparationer, deleøkonomi og partnerskaber. Desuden kan ICT-løsninger også adresserer udfordringer som klimapåvirkninger, menneskehandel, samt cybersikkerhed. Et andet eksempel på ICT-løsninger er mobil apps, der reducerer madspild og understøtter delebilsløsninger.

Andre teknologiske løsninger: Der findes også teknologiske løsninger, der via overvågning kan hjælpe f.eks. landbruget til at reducere mængden af gødskning og sprøjtemidler. Eller nye teknologier som ultrahigh-pressure waterjet, som kan blive fremtiden inden for conservation agriculture (CA). Digitale løsninger kan således mindske og effektivisere ressourceforbrug – både i den industrielle sektor og den private.

Dette er blot eksempler på nogle af de positive effekter, virksomheder kan opnå med digitale løsninger. Digitalisering er således højest aktuel for virksomheder, der ønsker at arbejde med bæredygtighed og verdensmålene.

Ønsker du at høre mere om hvilke muligheder, der findes for at understøtte bæredygtighed og verdensmålene ved hjælp af digitalisering, kommer jeg gerne forbi til et uforpligtende møde i jeres virksomhed. 

Blue Tree arbejder med strategisk bæredygtighed, foreningsudvikling og bæredygtighedsrapportering, og her mange års erfaringen indenfor CSR, it- og rådgivningsbranchen. 

Jeg kan kontaktes på mobil 29619661 eller nana@bluetree.dk 

Ring og få en uforpligtende snak om hvordan din virksomhede kan arbejde med verdensmålene gennem digitalisering.

#digitalwithpurpose #sustianability

Konference

Præsentere Sustainable Risk Management tool på 5th SRA Nordic Conference – Risk Management for Innovation

På SRA Conference 2019 d. 7. nov. skal Anders Find fra virksomheden 
Projektrisikostyring.com
og jeg præsentere vores værktøj til hvordan virksomheder kan identificere deres risikoprofil i forhold til verdensmålene.

Sustainability Risk Management (SRM) er vigtigt for alle virksomheder, der arbejder med #SDGs / #verdensmål, da det er væsentligt for dem at kunne vurdere deres risikopåvirkning, og derved prioritere deres indsatsområder indenfor de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter som verdensmålene bygger på.

Vi er i spor 8 “Risk Management for organisations”. Vores abstract kan læses s. 49 i konferenceprogrammet her https://lnkd.in/et6GqP2

Håber vi ses til konferencen.

#Risklab #DTU #strategiskbæredygtighed #sustainability #riskmanagement

Tilmeld
dig vores nyhedsbrev

Blue Tree

Rådgivning i bæredygtighed, CSR og cirkulær økonomi.

Med speciale indenfor strategisk forretningsudvikling, bæredygtighedsrapportering, risikoledelse,
procesudvikling, måling og styring.

Sitemap

Læs mere om

Forside
Ydelser
Om
Kontakt

Kontakt

Her findes vi

Nordre Strandvej 119, bygn. D, 3150 Hellebæk

+45 29619661
hello@bluetree.dk