+45 29619661 hello@bluetree.dk

Godt nytår! Håber du er kommet godt ind i det nye år, og er klar til at gøre en værdifuld forskel for din virksomhed og verden. Ved at arbejde målrettet med bæredygtighed, cirkulær produktudvikling og opnåelse af verdensmålene kan din virksomheden minimere udledning af CO2 og ressourceforbrug samt sikre sociale forhold. Det giver en god og robust forretning og positiv indvirkning på klimaet og samfundet.

Lad det være dit og din virksomheds næste skridt i 2021.

Vil du høre mere om hvordan du kan kom i gang så skriv til hello@bluetree.dk. Se også mere om hvad Blue Tree kan tilbyde under ‘Ydelser’.

Modul 1 – Kom i gang med bæredygtighedsrapportering og verdensmålene

1 times online webinar, torsdag d. 5. nov. kl. 14.00 – 15.00.

 • Introduktion til bæredygtighed, verdensmålene og rapportering
 • Værdiskabelse og udfordringer
 • Indholdet i en bæredygtighedsrapport
 • Oversigt over rapporteringsstandarder
 • Implementering af rapporteringsprocessen.

Modul 2 – Introduktion til FN’s Global Compact COP-rapport

1 times online webinar, torsdag d. 12. nov. kl. 14.00 – 15.00.

 • Introduktion til UN Global Compact og COP-rapportering
 • Hvordan bruger man standarden
 • Koblingen mellem UNGC og verdensmålene
 • Tips til at komme i gang.

Modul 3 – Introduktion til GRI – Global Reporting Initiative rapporterings standard

1 times online webinar, torsdag d. 19. nov. kl. 14.00 – 15.00.

 • Introduktion til GRI og GRI-rapportering
 • Hvordan bruger man standarden
 • Koblingen mellem GRI og verdensmålene
 • Tips til at komme i gang.

Modul 4 – Sådan bruges verdensmålene i rapportering og forretningsudvikling

1 times online webinar, torsdag d. 26. nov. kl. 14.00 – 15.00.

 • Baggrunden for verdensmålene
 • Verdensmålene og hvordan man bruger dem i et forretningsperspektiv
 • Brug af verdensmålene til rapportering
 • Næste trin for at komme i gang.

Modul 5 – Tips og tricks til den gode rapport – Arbejdsmøde

2 times online webinar, uge 50 – dato og tidspunkt fastsættes senere i dialog med de deltagende virksomheder.

 • Arbejdsmøde for mindre grupper af virksomheder
 • Opsamling til hvordan den enkelte virksomhed kommer godt i gang
 • Gennemgang af implementeringsprocessen og udrulningsplan
 • Gode eksempler på bæredygtighedsrapport
 • Tips and trick til at komme videre.

Early-bird pris 495 kr. ex. moms
til og med 18. sept. 2020

Kurset er afhold – ønsker du at blive kontaktet ved næste kursusforløb skriv til hello@bluetree.dk

Blue Tree inviterer dig til et spændende kursusforløb i november 2020. Lær her hvordan du kan komme godt i gang med bæredygtighedsrapportering og arbejde med verdensmålene i din virksomhed.

Der er mange gode grunde til at arbejde målrettet med bæredygtighed og verdensmålene!

Klimakrise, ressource mangel og biodiversitetstab giver markedsændringer og en stadig stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger fra kunder, investorer, NGO’er og andre interessenter.

Det er blevet et vigtigt forretningsparameter at tænke i BÅDE ‘Do No Harm’ OG i ‘Doing Good’. Fokus på ansvarlighed indenfor materialeforbrug, energireduktion og medarbejdere er blevet væsentlige konkurrenceelementer.

Udfordringen for virksomhederne er at komme i gang med at arbejde struktureret og målrettet med bæredygtighed og verdensmålene. Bæredygtighedsrapportering er nøglen til at kunne skabe effektiv og troværdigt samfundsansvar og opfyldelse af verdensmålene. Rapporteringen understøtter og sikrer den gennemgående proces for virksomhedens bæredygtighedsarbejde.

Kursus indhold

Kurset giver en introduktion og gennemgang af hvordan bæredygtighed kan bruges til forretningsudvikling, den seneste lovgivning fra EU, overblik over eksisterende standarder, hvad er ESG og den generelle rapporteringsproces og hvordan implementeres den i din virksomhed.

De tre mest brugte rammeværker introduceres og du lærer hvordan de anvendes til forretningsudvikling og i rapportering:

 • GRI – Global Reporting Initiativ rapporteringsstandard præsenteret af GRI
 • FN’s Global Compact COP-rapportering præsenteret af Global Compact Network Denmark
 • FN’s verdensmål præsenteres af Blue Tree

Det sidste modul er et arbejdsmøde med opsamling på hvordan den enkelte virksomhed kommer godt i gang, gode eksempler på rapporter, samt tips og tricks for at komme videre.

Målgruppe

Alle som har ansvar for eller arbejder med bæredygtighed, langsigtet strategisk forretnings- og virksomhedsudvikling i virksomheder eller organisationer.

Tilmeld dig her!

Praktik

 • Du får adgang til en samling af relevant materiale med metoder og værktøjer, samt optagelserne af webinarene
 • Modulerne afholdes virtuelt via webinar
 • Forløbet består af 4 webinar moduler af 1 times varighed og 1 modul på 2 timer fordel over 5 uger
 • De fire første moduler består af en velkomst, præsentation samt mulighed for spørgsmål til sidst
 • Sidste modul er et arbejdsmøde med interaktion mellem deltagerne
 • Præsentationerne er på dansk, undtagen GRI-præsentationen som afholdes på engelsk.
 • Pris 795 kr. ex. moms.
  Early-bird pris 495 kr. ex. moms som gælder til og med 18. sept. 2020.

Tryk her for yderligere information og tilmelding!

Vi glæder os til at byde dig velkommen online i november 2020.

Se her Keflicos første bæredygtighedsrapport! Et vigtig skridt i at arbejde strategisk og struktureret med bæredygtigt, biodiversitet og ansvarligt skovbrug – og der igennem med verdensmålene.

Keflico tager ansvar og skaber transparent inden for et område, der har stor indflydelse på miljø og klimaet, og trækker dermed i den rigtig retning for at skabe en mere bæredygtig verden.

Rapporteringen om bæredygtighed skaber således værdi for både virksomheden og dens interessenter – samt gør en positiv forskel på miljø, sociale og økonomiske aspekter.

Keflico har valgt at anvende GRI – Global Reporting Initaitive standarden, som sikrer at kvaliteten af rapporten er i top, da der i standarden sættes krav til både indhold, struktur og dokumentation.

– Og det er en god inspiration til andre små og mellemstore – der ønsker at tage ansvar og styrke deres forretning.

Se mere om Keflico og bæredygtighed – i rapporten og via linket https://keflico.com/baeredygtighed/

Læs om en ny undersøgelse: hvor SDG’erne bruges som kompas for certificeringsordninger for at give bedre opfølgning og rapportering

Resultaterne af undersøgelsen gør det nu muligt, at skabe værdi og gennemsigtighed imellem certificeringsordninger og verdensmålene. Det betyder det bliver lettere for virksomhederne, at bruge de forskellige certificeringsordninger til forretningsudvikling og -rapportering, ved at bruge verdensmålene som et kompas, der skaber et fælles sprog ifm. indhold og målinger.

Undersøgelsen er resultatet af et partnerskab mellem Blue Tree og samarbejdspartnerne NEPCon, Micahel K Jacobsen og CBS, Kristjan Jespersen. Samt en stor tak til Kasper Kopp fra Keflico.

Læs artikel vedr. detaljerne om undersøgelsen på NEPCons hjemmeside. 

 Skal bæredygtighedsrapportering være
valgfrit eller tvungen? – Det rette niveau skal findes

Tendens er opadgående for efterspørgsel og offentliggørelse af bæredygtigheds information. Men skal bæredygtighedsrapportering være valgfrit eller tvungen?

Dette er en af de vigtige bæredygtighedsdiskussioner, som fortsat er til debat iflg. rapporten ’Carrots & Sticks 2020’ om bæredygtighedsrapportering politik og udvikling. I rapporten ses det tydeligt, at der findes et stadig stigende behov og efterspørgsel for at kunne arbejde og rapportere om bæredygtigheds aspekter.

Dette kan bl.a. aflæses ifm. at antallet af rapporteringskrav og ressourcer er fordoblet på tværs af 80 lande (inklusiv verdens 60 største økonomier). Der blev i 2020 identificeret 614 krav, som er en samlet stigning på 383 krav fra sidste måling i 2016. Der er desuden sket en markant modning indenfor bæredygtighedsrapporteringens politiske landskab, hvor bl.a. verdensmålene er blevet en global reference for bæredygtighed og med EU’s initiativer til regulering af bæredygtighedsområdet.

I C&S rapporten understreges det dog, at der fortsat er et stort behov for tilpasse og mainstreame bæredygtighedsrapportering for at kunne skabe transparens og værdi på tværs af industrier, lande og værdikæder – og derved finde det rette niveau mellem valgfri og tvungen bæredygtighedsrapportering.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Global Reporting Initiative (GRI), University of Stellenbosch Business School (USB) med bidrag fra UN Environment Programme (UNEP) og WBCSD’s Reporting Exchang.

We are now looking into the decade of action – regarding sustainability

We are now looking into the decade of action – regarding sustainability

Yesterday the latest report from Sustainable Brand Index™ regarding the Nordic countries was publish. Sustainable Brand Index is Europe’s largest independent brand study focused on sustainability. The results show that companies need to be clear in their sustainability communication, in order to avoid the beginning fatigue that some consumers express that they are feeling regarding sustainability.

For companies it is therefore important to communicate about

– WHICH actions you are taking
– WHEN you will do it
WHAT are your results.

Five steps to ensure this:

 • Map your risks and opportunities in your value chain
 • Involve and engage your stakeholders – start with your customers
 • Break your strategy down in operationalize strategic themes, set goals, sub-goals and indicators
 • Allocated finance, organization capacity and adjust your business processes
 • Document, report and communicate on your progress – both your negative and positive impacts and results.

The five steps are a proven way to be precise and transparent in your work and communication about sustainability in order to gain trust and credibility.

If you want to learn more about how your company can gain results by work strategic and transparently with sustainability – you are welcome to contact Nana Foxby-Jacobsen, Senior adviser @ Blue Tree

What to know more about the reports read here https://www.sb-index.com/rankings

#sustainability #Strategicsustainability #sustainableBrandIndex #Sustainablereporting

Link to LinkedIn 

 

Digitaliser med formål: Brug digitale løsninger til at nå verdensmålene!

Digitaliser med formål: Brug digitale løsninger til at nå verdensmålene!

Der findes mange digitale løsninger, der kan understøtte opnåelse af verdensmålene – både ved at forhindre negativ impact, samt fremme positive løsninger og vaner. Digitale løsninger kan anvendes til at opfylde verdensmålene på fire måder:

1. Analysere, optimere og foretage forudsigelser

2. Overvåge og monitorere

3. Automatisere processer

4. Forbinde og kommunikere med interessenter

 

Blockchain: Af digitale løsninger kan bl.a. nævnes blockchain, der kan bruges til at fremme bæredygtige løsninger, som leverandørkæde trackning. Løsninger der f.eks. kan reducere ulovlig skovhugst, spore begrænsede ressourcer og RSPO-certificeret palmeolie. Blockchain kan også understøtte end-to-end energitransitioner og bæredygtighedsrapportering.

ICT (Information Communications Technology): En anden digital technologi type er ICT (Information Communications Technology), som med fordel kan anvendes i forbindelse med cirkulær økonomi. Eksempelvis til at understøtte service, vedligeholdelse, genbrug, reparationer, deleøkonomi og partnerskaber. Desuden kan ICT-løsninger også adresserer udfordringer som klimapåvirkninger, menneskehandel, samt cybersikkerhed. Et andet eksempel på ICT-løsninger er mobil apps, der reducerer madspild og understøtter delebilsløsninger.

Andre teknologiske løsninger: Der findes også teknologiske løsninger, der via overvågning kan hjælpe f.eks. landbruget til at reducere mængden af gødskning og sprøjtemidler. Eller nye teknologier som ultrahigh-pressure waterjet, som kan blive fremtiden inden for conservation agriculture (CA). Digitale løsninger kan således mindske og effektivisere ressourceforbrug – både i den industrielle sektor og den private.

Dette er blot eksempler på nogle af de positive effekter, virksomheder kan opnå med digitale løsninger. Digitalisering er således højest aktuel for virksomheder, der ønsker at arbejde med bæredygtighed og verdensmålene.

Ønsker du at høre mere om hvilke muligheder, der findes for at understøtte bæredygtighed og verdensmålene ved hjælp af digitalisering, kommer jeg gerne forbi til et uforpligtende møde i jeres virksomhed. 

Blue Tree arbejder med strategisk bæredygtighed, foreningsudvikling og bæredygtighedsrapportering, og her mange års erfaringen indenfor CSR, it- og rådgivningsbranchen. 

Jeg kan kontaktes på mobil 29619661 eller nana@bluetree.dk 

Ring og få en uforpligtende snak om hvordan din virksomhede kan arbejde med verdensmålene gennem digitalisering.

#digitalwithpurpose #sustianability

Konference

Præsentere Sustainable Risk Management tool på 5th SRA Nordic Conference – Risk Management for Innovation

På SRA Conference 2019 d. 7. nov. skal Anders Find fra virksomheden 
Projektrisikostyring.com
og jeg præsentere vores værktøj til hvordan virksomheder kan identificere deres risikoprofil i forhold til verdensmålene.

Sustainability Risk Management (SRM) er vigtigt for alle virksomheder, der arbejder med #SDGs / #verdensmål, da det er væsentligt for dem at kunne vurdere deres risikopåvirkning, og derved prioritere deres indsatsområder indenfor de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter som verdensmålene bygger på.

Vi er i spor 8 “Risk Management for organisations”. Vores abstract kan læses s. 49 i konferenceprogrammet her https://lnkd.in/et6GqP2

Håber vi ses til konferencen.

#Risklab #DTU #strategiskbæredygtighed #sustainability #riskmanagement

Tilmeld
dig vores nyhedsbrev

Blue Tree

Rådgivning i bæredygtighed, CSR og cirkulær økonomi.

Med speciale indenfor strategisk forretningsudvikling, bæredygtighedsrapportering, risikoledelse,
procesudvikling, måling og styring.

Sitemap

Læs mere om

Forside
Ydelser
Om
Kontakt

Kontakt

Her findes vi

Nordre Strandvej 119, bygn. D, 3150 Hellebæk

+45 29619661
hello@bluetree.dk