+45 29619661 hello@bluetree.dk

Øg værdien i din virksomhed
Tænk bæredygtigt!

Blue Tree tilbyder professionel virksomhedsrådgivning om bæredygtig forretningsudvikling. Værdiskabelse med bæredygtighed, cirkulær økonomi og risikoledelse.

Ved at arbejde strategisk og målrettet med bæredygtig forretningsudvikling styrker du din virksomhed samt sikrer den i forhold til fremtiden. 

Blue Tree tilbyder rådgivning til virksomheder, om hvordan de kan skabe værdi for dem selv og andre gennem at arbejde strategisk og struktureret med bæredygtighed gennem hele værdikæden.

Velkommen til Blue Tree

Værdiskabelse for din virksomhed ved at tænke i bæredygtighed

Blue Tree kan hjælpe med hvordan!

Virksomheders samfundsansvar og indsatser for bæredygtighed er mere og mere på dagsordenen. Det bidrager med værdiskabelse hos såvel den enkelte virksomhed som for samfundet som helhed.

Værdiskabelsen fremkommer ved den positive påvirkning virksomheden har på sine omgivelser. Samt ved bevidst at fokusere på at reducere aktuelle og potentielle negative påvirkninger af miljøet eller sociale aspekter. 

At arbejde strategisk og metodisk med bæredygtighed giver indsigt og troværdighed i forhold til at engagere interne og eksterne interessenter, samt åbner muligheden for nye investorer og samarbejdspartnere.  

Udvikling

Bæredygtig udvikling hos virksomheder i tal

I dag ses en øgning i virksomhedernes arbejde med bæredygtighed og CSR (Corporate social responsibility). Dog er det fortsat de store virksomheder, der går forrest. De små og mellemstore virksomheder halter efter – også her i Danmark. Desuden ses det, at tendensen forsat er, at danske virksomheder ikke anvender en standardmetode, når de skal arbejde med bæredygtighed og CSR. Det betyder, at den enkelte virksomhed selv påtager sig, at definere rammen, strukturen og indholdet for deres bæredygtighedsarbejde. Det gør arbejdet med bæredygtighed dyrt, ustruktureret og omstændigt. 

Det er ikke nødvendigt! At følge en standard for ensartet bæredygtighedstilgang giver en robust og pålidelig metode og mangedobler brugsværdien af indsatsen. Læs mere om hvordan du kan arbejde struktureret og metodisk med bæredygtighed!

%

Verdensmålene

I begyndelsen af 2019 arbejdede 22 % af Danmarks virksomheder strategisk med verdensmålene. En stigning på 10% fra året før. Det er dog hovedsagelig de store virksomheder som går først iflg. DI, 2019.

Læs mere

%

CSR og Bæredygtighed

54% af de alle danske virksomheder arbejder generelt med CSR og bæredygtighed. Med en overvægt af de store virksomheder iflg. Dansk Erhverv, 2019.

Læs mere

%

Mest benyttede standard

Den mest benyttede Internationale standard til bæredygtigheds-rapportering globalt er Global Reporting Initiative (GRI) iflg. PwC, 2018.

Læs mere

%

Dansk brug af Standarder

Knapt 7% af danske virksomheder følger en standard når de udarbejder deres bæredygtighedsrapport iflg. FSR, 2018.

Arbejd struktureret med bæredygtighed i din virksomhed
– og skab ØGET værdi!

Vil du gøre en forskel både lokalt og globalt samtidig med, at du øger din forretning, så skal du tænke i bæredygtighed og produkternes livscyklus. 

Ved at arbejde målrettet og struktureret med miljø, sociale og økonomiske parametre skaber du en robust forretning, der bygger på struktureret og innovativ produktudvikling, som kan adskille dig fra dine konkurrenter og øge din markedsandel.

Tilmeld
dig vores nyhedsbrev

Bæredygtig virksomhedsudvikling

Få succes med at udvikle din virksomhed i bæredygtig retning

Flere og flere virksomheder begynder at arbejde med forretningsudvikling på grundlag af bæredygtighed, CSR og cirkulær økonomi. For mange kan det dog virke som en uoverskuelig opgave. Der findes mange vinkler og metoder og valget afhænger af den givne kontekst din virksomhed befinder sig i f.eks. virksomhedens størrelse, branche, markedsposition etc. 

Det vigtigste er, at udarbejde en bæredygtighedsstrategi, -tilgang og tilhørende rapportering, der skaber værdi for virksomhedens forretning på både kort og langt sigt.

Dette opnås gennem inddragelse af alle virksomhedens interessenter. Fokusere på hvad er er vigtigst for virksomheden at arbejde med indenfor bæredygtighed – og udarbejde en struktureret og målrettet plan, så det er let at tag det næste skridt i bæredygtig retning. 

“development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs‘’

Gro Harlem Brundtland

"The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it."

Robert Swan

"We don't have to engage in grand, heroic actions to participate in change. Small acts, when multiplied by millions of people, can transform the world."

Howard Zinn

"No water, no life - No blue, no green"

Sylvia Earle

Blue Tree

Rådgivning i bæredygtighed, CSR og cirkulær økonomi.

Med speciale indenfor strategisk forretningsudvikling, bæredygtighedsrapportering, risikoledelse,
procesudvikling, måling og styring.

Sitemap

Læs mere om

Forside
Ydelser
Viden
Tilskud

Om
Kontakt

Kontakt

Ring eller skriv gerne for nærmere information

Mobil: +45 29619661

Mail: hello@bluetree.dk

Adresse: Hellebæk Klædefabrik, Nordre Strandvej 119E, 2. sal, 3150 Hellebæk